Bondru FM, Contact

Bondru FM Forum Politiek
(Ondernemerschap, Forum Politiek en Forum Sociaal)
Lees meer op het Platform: http://hellenjgill.com/

bondru-fm-forum

 

St Bondru FM

Watra (Water)! Genot <-> Nagedachtenis.
Ter nagedachtenis aan zij die zijn verdronken, tijdens de overtocht.
Ter nagedachtenis aan ons Pa (1960), verdronken in Suriname, nabij de monding.

De stichting heeft ten doel
Het via radio, televisie of welk medium dan ook uitzenden van Omroep programma’s, bestemd voor de gemeente Amsterdam.

Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente. Lees meer: www.bondrufm.com

Zij tracht dit doel en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords te bereiken met alle geoorloofde middelen. Notarieel, juridisch adviseur (Mr Robert Buurke)

Tigri

Tigri

Uitzending: donderdags 19:00-21:00 uur (Officiële start 5 februari 2015)
Frequentie: Kabel 105.5 <==> Ether 107.9. Publieke omroep Amsterdam.
SALTO: www.salto.nl , Ga naar radio en vervolgens Bondru FM.

Bondru FM Omroep
Correspondentie: bondrufm@outlook.com
Whatsapp of sms: +31 (0)6 1070 5831.
Website: https://hellengillandfriends.wordpress.com

Hellen Gill and Friends
Wij zijn ondernemers in samenwerking (docenten, wetenschappers, kunstenaar (ambachtelijk), politici) in de ruimste zin van het woord.

Nieuwsbrief en Omroep:
Project management: http://hellenjgill.com/
Bondru FM Omroep: https://hellengillandfriends.wordpress.com/
Blog aanmelding: https://symporgnederlandblog.wordpress.com/contact
Postadres/Beheer beide Stichtingen: http://www.buurke-notarieeladvies.nl/

Advertenties