Hellen Gill and Friends

Hellen Gill and Friends Logo2021 by HellenJGill

Music band Hellen Gill and Friends-1982
The Founder of the music-band Hellen Gill and Friends is Hellen-Jeanette Gill and the co-founder is Carla Bakboord. Both Surinamese ladies started the music formation Hellen Gill and Friends. In that time, they were students.
…………..
Later, those ladies had several performances with the well-known actress and singer Gerda Havertong (family of Hellen J Gill). Our Surinamese Gerda Havertong became the patron of this music formation. Carla Bakboord and Gerda Havertong are the ambassadors of what later became Network Hellen Gill and Friends, in which various entrepreneurs work together in the broad sense. Board members and Advisors provide guidance to our organization.
…………….
Netwerk Hellen Gill and Friends1982, Sjane Abtotz-HellenJGill2016, St Bondru FM2014.
HellenJGill-Projectmanager
Carla Bakboord-Ambassadeur
Gerda Havertong-Ambassadeur
Hannah Belliot-Adviseur: Marije van Urk-Coach
Heliante Kuster-Bestuur: Audrey N Gill-Bestuur
Begunstigers-familie en Netwerkleden (zie onze website)
Contact: hellenjgill@outlook.com
Hellen-Jeanette Gill: St Bondru FM, St SympOrg Nederland
…..
Read us at:
Website alg: https://hellenjgill.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/hellenjgill
Inspiratoors: https://hellenjgillproductions.wordpress.com
Kimmedorp: http://sjaneabtotzhellenjgill.wordpress.com/

Sjane Abtotz-HellenJGill

Organistatie Netwerk HG & Friends

De editor voor bouw website is gewijzigd. Hierdoor worden publicaties vanaf december 2018 anders ingekaderd. Oude content wijzigt niet. Volg updates van deze page ook in onze nieuwsbrief website: https://gillhellenjeanette.wordpress.com/ and Instagram (Pictures) https://www.instagram.com/hellengillandfriends/ zie ook /hellenjgill

Netwerk (bevriende, samenwerkende) ondernemers.

Inspirators in de brede zin van het woord. Stuurgroep Managers en teams algemeen, Hellen Gill and Friends. Het Netwerk Hellen Gill and Friends, wordt ondersteund, gefaciliteerd en gewaarborgd door St Bondru FM en St Symposium organisatie Nederland / Duitsland. Volg ons dagelijks via onze diverse websites:  https://hellenjgill.wordpress.com/


Bondru FM Omroep, Ondernemers blog, Bondru FM Online

St Bondru FM Omroep (Blog, Webradio, PR en Media) St Symposium Organisatie Nederland (Online debat en projecten) Ga voor meer informatie betreft Algemeen Directeur (Audrey Gill), het Bestuur (Heliante Kuster, Marije van Urk, Nicolette Besemer), Projectleider (Hellen Jeanette Gill): Hellen Jeanette Gill : Contactformulier Hellen Gill and Friends: https://hellengillandfriends.org/2017/12/contact-nieuws/

Onze Podcast op SoundCloud

Onze Podcasts: https://soundcloud.com/hellengillandfriends/ , https://soundcloud.com/bondrufm , https://soundcloud.com/sjaneabtotzhellenjgill
Met groeten Webmaster HellenJGill

Bondru FM Online podcast van Hellen Gill and Friends.
Bondru FM Online podcast van Hellen Gill and Friends.
Bondru FM Online podcast van Hellen Gill and Friends.
Bondru FM Online podcast van Hellen Gill and Friends.
Bondru FM Online podcast van Hellen Gill and Friends.
Bondru FM Online podcast van Hellen Gill and Friends.
Bondru FM Online podcast van Hellen Gill and Friends.
Bondru FM Online podcast van Hellen Gill and Friends.

Organisatorisch

Hellen Jeanette Gill
  1. Standpunt Online: http://symporgnederlandblog.wordpress.com
  2. Inspirators: https://hellenjgillproductions.wordpress.com
  3. Ondernemers: https://bondrufmomroepblog.wordpress.com/
  4. Agenda: https://www.facebook.com/stbondrufm
  5. Instagram: https://www.instagram.com/hellengillandfriends/ 
  6. Kunsten: https://helnagiproductions.wordpress.com

Nwsbr 2018 Kop 1

  1. Historie: https://helnagi.wordpress.com
  2. Webradio: https://mixcloud.com/hellengillandfriends
  3. Playlist HG & Fr: https://soundcloud.com/hellengillandfriends
  4. Foto album: https://www.flickr.com/photos/hellenjgill/albums

Samenleving

Mondiaal, Mensenrechten, Politiek, Oorlog en Vrede, Racisme, Discriminatie. (COGIS, White Innocence, Every day Racism, Dutch Racism, OAS, NiNsee, LPS, International Decade for People of African Descent – General Assembly, overig)  

Grantangi (Grantangi Tara Oedayrajsingh, Astrid Roemer, Julian S With, Philomena JM Essed, Cynthia Mc Leod-Ferrier, Marije van Urk, Barryl Biekman, Denise Klomp, Roz Kaikusi Groenberg, Angelien Eijsink, Relaties, Family…) voor alles. 


BOOKS

Enkele boeken van deze inspirators.

Hellen Gill and Friends Netwerk Bevriende Ondernemers.
Hellen Gill and Friends Netwerk Bevriende Ondernemer

Wetenswaard

Francisca Pattipilohy 2017 Indonesie-Nederland2


Lees overig op alle websites uit ons Netwerk Advertentie