Belliot, Hannah

Aandeelhouderschap ook in de podcast

Per januari 2018 bij SALTO elk donderdagavond van 19:00-22:00 uur met haar programma, Aandeelhouderschap: https://www.salto.nl/programma/aandeelhouderschap

SALTO 2018 Anndeelhouderschap, Hannah Belliot

Hannah Belliot, oud-wethouder voor de PvdA is vrijwilliger bij Bondru FM Omroep met het programma Mondiaal tot en met 2017. Johanna Helouïse (Hannah) Belliot (District Suriname, 17 november 1947) is een politica voor de PvdA. Ze was van 2002 tot 2006 wethouder van de gemeente Amsterdam. Haar portefeuille bestond uit: Zorg, Cultuur, Lokale Media en Monumenten. Daarnaast nam ze begin 2004 korte tijd de portefeuille van ex-wethouder Rob Oudkerk waar. Belliot werd geboren in een dorpje aan de Surinamerivier. Op haar negentiende vertrok ze naar Nederland om in Utrecht pedagogiek te studeren aan de Universiteit van Utrecht. Ze studeerde af in pedagogiek en haalde daarnaast een lesbevoegdheid voor psychologie: Meer over Hannah Belliot in: http://www.vinden.nl 

Hannah Belliot on air

Politiek Activisme 2021

YouTube Windalarm
Toespraak Hannah Belliot 8 mei.
Hannah Belliot is voor de energietransitie, windmolens in de haven en op zee. Maar niet nabij woonwijken. https://youtu.be/vYUaqDjxulc

Prominente PvdA’ers willen alleen windmolens in de haven

Binnen de PvdA ontstaat weerstand tegen de plannen om windturbines te bouwen aan de buitengrenzen van Amsterdam. Prominente lokale PvdA’ers willen alleen molens in de haven. ‘Er is geen draagvlak.’
Ruben Koops en Bart van Zoelen17 mei 2021, 9:57
………………………..
Oud-wethouder Hannah Belliot (PvdA), diverse leden van de bestuurscommissie Zuidoost en voormalig waarnemend burgemeester Jaap van der Aa schrijven in een open brief aan het stadsbestuur dat er alleen in het havengebied ruimte zou moeten komen voor extra windturbines. In de buurt van woonwijken of recreatiegebieden, zoals nu de bedoeling is, zijn deze molens niet verstandig, vinden deze prominenten.
https://www.parool.nl/amsterdam/prominente-pvda-ers-willen-alleen-windmolens-in-de-haven~b783b752/

Archief Hannah Belliot

Hannah Belliot20160512 Studio SALTO (Bondru FM), Amsterdam. Foto HellenJGill 2016

Bondru FM Omroep, tot december 2017 maandelijks met haar programma bij Bondru FM Omroep: https://gillhellenjeanette.wordpress.com/

Koning Juan Carlos staarde ons verbaasd aan…
Toevallig met Jenny van Dalen op de Hoogoorddreef op dinsdag 23 oktober 2001, 16.00 uur. Vreemd al die mensen bij de vip-ingang van het ING zandkasteel. Jenny polste een bekende wijkagent. ‘De Spaanse koning komt zo.’ Enkele minuten later arriveerde de koningsblauwe bus met gouden kroontje voorop. De persfotografen klikten en volgden met een meute journalisten de royals. Onze agent gebaarde met een smile om gewoon mee naar binnen te gaan. Jenny was even schrijvende pers en ik volgde met m’n nieuwe digitale camera. Al quasi interessant pratend schoven we mee naar binnen.

In de slechtverlichte vip-room verwelkomde stadsdeelvoorzitter Hannah Belliot het gezelschap. Zij speechte over het veelzijdige Zuidoost, de vliegramp en de stadsdeelambities. Architect Pi de Bruin vertelde over het ArenA-gebied, megauitgaanscentrum GETZ (gecanceld), etc. Na afloop tekende Juan Carlos nog even het gastenboek.

Ik was die dag vergeten mij te scheren en had jeans aan. En Jenny stond er zonder schrijfblok. Bij het verlaten van de vip-room staarde el rey ons op een meter afstand verbaasd aan. Misschien dacht hij even een door hem gevreesde ETA-terrorist met Baskisch maatje te zien… Big news 4 aug. 2020: de corrupte ex-koning Juan Carlos, ooit ‘redder van de democratie’, verlaat Spanje … < Lees verder in de kranten… >


HannaBelliot2018AdamZdOPanel1

Erfenis van Zwart Beraad:
winst uit onbehoorlijke herrie
HannaBelliot2018AdamZdOPanel2

Terugblik op het Zwart Beraad met Noraly Beijer, Jaap van der Aa, Gin Sanchez, Renate Hunsel en Hannah Belliot. Foto © Les Adu.

Een luidruchtige babbelclub of een invloedrijke katalysator? Over de erfenis van het roemruchte Zwart Beraad in de Bijlmer lopen de meningen nog steeds uiteen.
Door: Patrick Meershoek 27 juni 2018, 18:40
Julius Maatrijk, de ervaren Bijlmeractivist, had hun voorgehouden: onrecht, daar moet je kabaal over maken. Dus dat deden de leden van het Zwart Beraad met grote inzet, toen zij halverwege de jaren negentig in verzet kwamen ­tegen het witte bestuur en het witte ambtenarenapparaat in de Bijlmer.

“We hebben onbehoorlijke herrie gemaakt,” zei Renate Hunsel deze week tijdens een bijeenkomst in de OBA in Zuidoost over de erfenis van het Zwart Beraad.

“We wilden serieus worden genomen en dat gebeurde niet… Lees Verder in Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/erfenis-van-zwart-beraad-winst-uit-onbehoorlijke-herrie~a4600581/


HannahBelliot2018 en ClarenceBreeveld Songs-4

  1. Sondro lobi: https://www.youtube.com/watch?v=o1UZxu0Uoxw&feature=youtu.be
  2. Sensi joe gwe: https://www.youtube.com/watch?v=orEVqS5Wi4w
  3. No mi kondre no sari: https://www.youtube.com/watch?v=HeAwCvaGKOs
  4. Fa mi lobi joe: https://www.youtube.com/watch?v=djVeAwsbVM0&t=15s

Alleen maar witte politici

de-balie-3-maart-2017-hannahbelliot-2

Door Hannah Belliot20160618Parool. Zie website Hannah Belliot.

Door Hannah Belliot20160618Parool. Zie website Hannah Belliot.

Het Hoogste Woord

Artikel uit Het Parool, zaterdag 18 juni 2016.
Oud wethouder van Cultuur voor de PvdA.
Beeld Mike Ottink.
Uit het Parool: zaterdag 19 juni 2016: http://www.parool.nl/opinie/-aandeelhouders-van-dit-land-verenigt-u~a4323313/

Door Hannah Belliot20160618Parool. Zie website Hannah Belliot.

Door Hannah Belliot20160618Parool. Zie website Hannah Belliot.

‘Aandeelhouders van dit land, verenigt u!’

Wie is Nederlander, wat is de betekenis van Nederlanderschap? Hannah Belliot duidt het verhitte debat over insluiten en uitsluiten.

Wie is Nederlander, wat is de betekenis van Nederlanderschap? Hannah Belliot duidt het verhitte debat over insluiten en uitsluiten.

De samenleving verandert, de openbare ruimte krijgt een ander uiterlijk, visies en ideeën in en over het land veranderen mee. In dit kader gebeurt er in Nederland al veel en er zit nog veel meer aan te komen.

Hannah Belliot is oud-wethouder van Cultuur voor de PvdA.

Amsterdam heeft de potentie en de dynamiek om de voorhoede van een zich steeds vernieuwende samenleving te zijn. Culturele en etnische diversiteit spelen daarbij een rol.

Die diversiteit kan ontroerend, maar ook confronterend werken – zeker als het om nieuwkomers gaat die zich moeten voegen in een nieuwe samenleving. Mensen nemen namelijk hun eigen geschiedenis mee, die kan botsen met het alledaagse leven van de ontvangende samenleving.

Uiteraard heeft migratie haar verrijkende kant, dit wordt echter als vanzelfsprekend ervaren. Er ontstaan wrijvingen die soms zorgwekkend kunnen zijn.

De huidige spanningen betreffende racisme en discriminatie zijn daarvan een goed voorbeeld. De sociale temperatuur raakt verhit in het debat over aantrekken en afstoten, insluiten en uitsluiten, macht en onmacht, aandeelhouderschap en de hulpeloze toeschouwer.

Wie is Nederlander, wat is de betekenis van Nederlanderschap? En hoe vertaalt dat zich naar de omgang van mensen als burgers? In principe komt het neer op de vraag wie uiteindelijk de aandeelhouders van het land zijn.

Dus wie bepalen de definitie in onder andere sociaal-maatschappelijk, economisch en wetenschappelijk opzicht? Eigen waarheden die worden geïnterpreteerd vanuit eigen werkelijkheden hieromtrent, worden over en weer naar elkaar toegesmeten.

Emotioneel aandeelhouder
Het materieel aandeelhouderschap bepaalt in grote mate ook het emotioneel aandeelhouderschap. Bezit stimuleert en resulteert in verbondenheid en loyaliteit aan het land, maar is hierin niet absoluut.

Het emotioneel aandeelhouderschap en materieel aandeelhouderschap vormen vaak een afhankelijkheidsrelatie. Het oude begrip vaderlandsliefde geeft materiële en emotionele verbintenis weer.

Loyaliteit voor het vaderland gaat ver. In het leger wordt het eigen leven ondergeschikt gemaakt in het belang van volk en vaderland. Begrippen als normen, waarden en het veilig stellen van bezit staan centraal.

Vooral het emotioneel aandeelhouderschap komt in ons land onder druk te staan. De reeds gevestigden voelen zich de dominante emotioneel aandeelhouders en menen het monopolie op vaderlandsliefde te hebben.

Waar je van houdt, wil je niet kwijt of beschadigen.

De nieuwe Nederlanders hebben het gevoel geweerd te worden van dit voorrecht. Veel mensen uit etnisch-culturele groepen hebben zich inmiddels gegroepeerd en georganiseerd tot een uitdijende belangenbeweging die zich van de samenleving distantieert.

Men voelt zich buitenstaander, niet geaccepteerd en verstoten van mogelijkheden om in de samenleving succesvol te worden, in andere woorden: om een aandeelhouder te worden van die samenleving. De ervaring is dat hun de gunfactor, ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang, wordt ontzegd.

Animositeit
Ergo: ze worden geweerd van het platform van succesvolle burgers. Daarbij komt dat de politiek druk bezig is stelling te nemen in de ontstane discussie. Het gevolg is dat het proces van animositeit hierdoor niet alleen wordt gelegitimeerd maar er ook door wordt verergerd.

Dit is te betreuren; het betekent vernietiging van menselijk kapitaal. De opgedane frustraties werken namelijk verlammend voor een deel van de groep nieuwkomers. In potentie positief menselijk vermogen komt zo juist negatief in de samenleving.

Men voelt zich gediscrimineerd, afgewezen en vlucht in slachtofferschap. Haat, wrok en onverschilligheid resulteren in deconstructie van de samenleving.

Ontwikkeling van emotioneel aandeelhouderschap kan een basis vormen voor positieve bijdragen aan sociale stabiliteit. Het stimuleert inzet, productiviteit en bezit. Waar je van houdt, wil je niet kwijt of beschadigen. Daar werk je voor.

Door Hannah Belliot20160618Parool. Zie website Hannah Belliot.

Door Hannah Belliot20160618Parool. Zie website Hannah Belliot.

De Balie

Maandag 9 mei 2016 in de Balie “Framinisme of feministisch policor” Over vrouwenonderdrukking, feminisme en cultuur. Hannah Belliot, Ciska Dresselhuis, Shirin Musa in de eerste ronde (overigen 2e ronde):
De opnamen: http://www.debalie.nl/de-balie-tv/

Hannah Belliot20160509 De Balie, Amsterdam.

Hannah Belliot20160509 De Balie, Amsterdam.

Hannah Belliot20160509 De Balie, Amsterdam.

Hannah Belliot20160509 De Balie, Amsterdam.

Hannah Belliot20160509 De Balie, Amsterdam.

Hannah Belliot20160509 De Balie, Amsterdam.

HellenJGill2015HannahBelliotCompilation

Hannah Belliot20160512 Studio SALTO (Bondru FM), Amsterdam. Foto HellenJGill 2016

Advertentie

2 Reacties op “Belliot, Hannah

  1. Pingback: Debat over Toekomst | Bondru FM Omroep·

  2. Pingback: Team week 2 | Bondru FM Omroep·

Reacties zijn gesloten.