Essed, Philomena

De editor voor bouw website is gewijzigd. Hierdoor worden publicaties vanaf december 2018 anders ingekaderd. Oude content wijzigt niet. Volg updates van deze page alhier in de rechter en linker kolom evenzo via Facebook en Twitter. Met groeten webmaster HellenJGill

Index op deze page

 1. Index op deze page
 2. Philomena JM Essed YouTube
 3. Philomena JM Essed 2022
  1. Philomena Essed over haar oom Frits Corsten, Spinoza lecture by Philomena Essed, Authors: Philomena Essed
 4. Philomena JM Essed in 2021
  1. Antiracistische professor Philomena Essed wint Amsterdamse prijs.
 5. Philomena JM Essed 2020-11-12
  1. Big Idea: Philomena Essed – Alledaags Racisme Anno 2020. De herwaardering van Philomena Essed.
 6. PJMEssed De Gr. Amsterdammer

Philomena Essed, PhD | Antioch GSLC
Philomena Essed is professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies at Antioch University’s Graduate School of Leadership and Change and an affiliated researcher for Utrecht University’s Graduate Gender program.She holds a PhD from the University of Amsterdam and Honorary Doctorate degrees from the University of Pretoria (2011) and Umeå University (2015).
https://www.antioch.edu/gslc/faculty/philomena-essed-phd/

Philomena JM Essed YouTube

YouTube page PhilomenJMEssed. Map openbare publicaties derden:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuVPGU2p5H-pNq21RWXWNH-lO8PQaSCUg

Racismekennis
Dit boek gaat over kennis van racisme, waar die kennis vandaan komt, wat die inhoudt en hoe die gebruikt kan worden in de politiek, het onderwijs, media, musea, gezondheidszorg, technologie, werkorganisaties of buurtgemeenschappen.

Racismekennis omvat inzicht in de manier waarop racisme zich institutioneel verankert. Hoe ziet de verbinding eruit tussen systeem en alledaagse praktijken? Tussen micro- en macrodimensies van racisme? Zoals alle instituties invloed hebben op individuele levens, zo beïnvloeden instituties elkaar en versterken zij de werking van racisme en andere vormen van structurele ongelijkheid.

In vergelijking met haar eerste boek Alledaags Racisme berust Racismekennis op een grotere studie, met andere participanten: alleen hoger opgeleide, zwarte vrouwen in Nederland en de VS. Maar bovenal is Racismekennis een verdieping in de theorie van alledaags racisme als machtsconflict en proces.

Philomena Essed is hoogleraar Critical Race, Gender & Leadership Studies aan de Antioch University. Over de nieuwe editie van Alledaags Racisme (2017) schreef de pers: ‘Het boek dat een nieuwe generatie inspireert’ De Groene Amsterdammer

Racismekennis – Philomena Essed
ISBN-nummer: 9789461645210
Aantal pagina’s: 400 pp
https://vangennep-boeken.nl/racismekennis

Philomena JM Essed 2022

Philomena Essed over haar oom Frits Corsten, Spinoza lecture by Philomena Essed, Authors: Philomena Essed

Philomena Essed over haar oom Frits Corsten:
“Het is een eer in hetzelfde archief te staan als Frits Corsten, formeel mijn oom, neef van mijn moeder Ine (kort voor Josephine). Mijn moeder vertelde dat hun beider grootvader, Frederick Corsten, een zeer rechtvaardig man was. Hij duldde geen rasdiscriminatie en werkte als volksraadsman voor menswaardige arbeidsomstandigheden. Ook stond hij erop dat zijn dochter, net als zijn zoons, een beroepsopleiding kon volgen. En dat ten tijde van de late 19e/begin 20ste eeuw. (Over)grootvader’s waarden gingen via zijn kinderen naar onze generaties.  
Frits en ik verzamelden met passie kritische werken voor onze huisbibliotheken.
Als studente, voor mij de jaren 1970-1980, kwam ik hem weleens tegen in boekhandel de Slegte in Amsterdam, eerste verdieping, beide azend op boeken over, onder andere ‘colonialism’, ‘race’ ‘racism’. Met zijn lage, luide, stem bulderde hij dan door de winkel: “Phi-lo-me-na!”.  Ik had dan zoiets van ‘sjjjjjjj… sjjjjjj.. sjjjjj..’, terwijl ik probeerde weg te duiken, maar geen sprake van voor Frits. ‘Hoe is het met je moeder?’, donderende het vervolgens – opening voor een gesprek, waarbij ik naar hem toesnelde zodat niet de hele winkel mee hoefde te luisteren. Als veteraan tweedehands boeken leerde hij mij een trucje. Als hij een boek wilde maar er die dag geen geld voor had, schoof hij het achter de staande rij boeken op de plank, zodat je het niet of nauwelijks zag. Maar toen bedacht ik er natuurlijk nog een trucje bovenop. Als ik naar de Slegte ging zocht ik daarna ook naar hetgeen verstopt kon zijn àchter de boeken. Niet dat ik ooit vangst heb gehad en hopelijk is mij deze kleine ondeugd vergeven door hetgeen ik met die kennis heb gedaan. Onze boeken zijn uiteindelijke weer samen in dezelfde bibliotheek, de Black Archives. Een onschatbare historische, sociale, educatieve, en bevestigende plek voor generaties van nu en degenen die na ons komen.” https://www.theblackarchives.nl/de-philomena-essed-collectie.html

PhilomenaJMEssed-Spinoza Lecture-2, june2022. Printcopy by HellenJGill

This Spinoza lecture by Philomena Essed is fully entitled From Everyday Racism to Cultures of Care in Higher Education: A Social Justice Route of Difference, Daring, and Deep Diving. The impact of everyday racism, class elitism, and masculinist normativity on the learning environment is common knowledge among critical thinkers. The Covid pandemic has reinforced already existing inequalities and privileges. https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-geesteswetenschappen/events/events/2022/06/spinoza-2.html?cb

Philomena Essed
Professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies, Antioch University
Verified email at antioch.edu – Read more: Scholar.google.com/

Authors: Philomena Essed, Publication date, 2020/2/25
Book: Routledge International Handbook of Contemporary Racisms
Pages: 442-455, Publisher, Routledge
Description: The purpose of this essay is to take consequence of intersectional paradigms and to reflect on what this can mean for racism research. Drawing from interpretative ambiguities of an everyday offensive interaction involving race, gender, and age, the question is posed: can there be an effective frame of critical thinking inclusive of but also beyond racism? Thus follows an exploration of concepts inherent to the reproduction of all forms of oppression: humiliation and dehumanization. These are applied to the contemporary problem of entitlement racism, where actors claim to the right to offend others racially in the name of freedom of expression. Subsequent redefining of racism in terms of humiliations and the universal creation of hierarchies of (human) worthiness allows for the notion of dignity hurt to emerge as shared experience across multiple manifestations of oppression/domination. If dignity is truly a universal …>> https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=9YCmdZAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citft=1&citft=2&citft=3&email_for_op=hellenjgill%40gmail.com&citation_for_view=9YCmdZAAAAAJ:eJXPG6dFmWUC

Philomena JM Essed in 2021

Antiracistische professor Philomena Essed wint Amsterdamse prijs.

Antiracistische professor Philomena Essed wint Amsterdamse prijs
de Kanttekening, DE KANTTEKENING, 13 JANUARI 2021, 13:15. De Nederlands-Amerikaanse wetenschapper Philomena Essed heeft de ‘Nieuw Amsterdam Prijs: Een leven lang voor de stad’ ontvangen. Ze kreeg de prijs voor haar jarenlange werk en bijdragen binnen de strijd tegen alledaags en institutioneel racisme: https://dekanttekening.nl/nieuws/antiracistische-professor-philomena-essed-wint-amsterdamse-prijs2/

Philomena JM Essed 2020-11-12

Big Idea: Philomena Essed – Alledaags Racisme Anno 2020. De herwaardering van Philomena Essed.

Big Idea: Philomena Essed – Alledaags Racisme Anno 2020
Lezing / Nederlands / do 12 nov / 20:00 / 60 min / livestream
Philomena Essed is hoogleraar Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Antioch University in de Verenigde Staten.
https://www.insciencefestival.nl/nl/nieuws/dag-2-inscience-2020-vandaag-te-zien/

PJMEssed De Gr. Amsterdammer

De Groene Amsterdammer. De herwaardering van Philomena Essed ‘Het alledaagse was een blinde vlek’ 24 april 2019.
De Groene Amsterdammer. De herwaardering van Philomena Essed ‘Het alledaagse was een blinde vlek’ 24 april 2019.

De herwaardering van Philomena Essed
‘Het alledaagse was een blinde vlek’ 24 april 2019.
Haar boodschap dat Nederland een racistische samenleving is stuitte dertig jaar geleden op hevig verzet, maar door een nieuwe generatie activisten wordt hoogleraar Philomena Essed op handen gedragen. ‘Dankzij haar kunnen we racistische structuren benoemen.’
Rasit Elibol en Jaap Tielbeke beeld Brian Elstak
24 april 2019 – verschenen in nr. 17:
https://www.groene.nl/artikel/het-alledaagse-was-een-blinde-vlek

10 Door me te richten op vrouwen waarvan het merendeel een (lage) beroepsopleiding had,kon ik een beeld geven van opvattingen en ervarin – gen die waarschijnlijk. Er is een PDF versie van Alledaags Racisme: http://www.vangennep-boeken.nl/documenten/9789461644336.pdf

Philomena Essed | Congres: “Growing together: Celebrating diversity and fostering inclusion” | Wetenschapsprogramma | Rijksuniversiteit Groningen. Philomena Essed is professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies at Antioch University’s Graduate School of Leadership and Change and Affiliated Researcher at the University of Utrecht’s, Gender Graduate Program.She holds a PhD from the University of Amsterdam (cum laude, 1990) and Honorary Doctorate degrees from the University of Pretoria (2011) and Umeå University (2015) .
https://www.rug.nl/lustrum/science/conference/philomena-essed

WOWPhilomena Essed & Gloria Wekker
UPDATE this event is fully booked and the waiting list is long. We are sorry if you haven’t been able to obtain a seat. Een gesprek tussen Philomena Essed en Gloria. https://www.wow-amsterdam.nl/event/philomena-essed-gloria-wekker/

Philomena Essed – Faces of Science – NEMO Kennislink
Philomena Essed is cultureel antropologe en zij schudde Nederland op toen zij in 1984 haar boek Alledaags Racisme publiceerde. Als promovenda was zij in de jaren 80 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek deed naar racisme – wat destijds (net zoals in sommige kringen nog steeds) door velen werd beschouwd als een probleem dat in het verleden lag (Lees Julian Schaap)
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/philomena-essed/

Philomena Essed is hoogleraar Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Antioch University in het Amerikaans Yellow Springs. Haar specialisatie is racisme in Nederland en de VS. Ze spreekt maandag 17 juni op de Opening Night en op de Urban Conference Minority Report op dinsdag 18 juni. https://wemakethe.city/nl/sprekers/philomena-essed

Philomena Essed: “Uit elk ongemak dat ik heb ervaren is een verrassende ontdekking voortgekomen” – Nieuw Wij
We werken, sporten, recreëren en leven samen met al onze verschillen. En dat levert nog weleens ongemak op. In de serie Ongemak onderzoekt verslaggever superdiversiteit Zoë Papaikonomou: hoe leren we ongemakkelijk te zijn met elkaar? Dit keer: professor Philomena Essed over waardigheid, zorg en ongemak. “Wat betekent het als elk mensenleven evenveel waard is? …..
https://www.nieuwwij.nl/interview/philomena-essed-uit-elk-ongemak-dat-ik-heb-ervaren-is-een-verrassende-ontdekking-voortgekomen/

Dr. Philomena J M Essed, Professor, Critical Race, Gender and Leadership Studies USA, Antioch University, PhD in Leadership and Change Program Europe, The Netherlands Institute for Human Rights (Lid plv) essed@antioch.edu – www.phd.antioch.edu Antioch University provides learner-centered education to empower students with the knowledge and skills to lead meaningful lives and to advance social, economic, and environmental justice: https://www.antioch.edu/gslc/

PhilomenaEssed2014CrightsAntioch

Philomena JM Essed, Antioch


Jaar 2018

Philomena JM Essed 2018 2169613

Relating Worlds of Racism

Dehumanisation, Belonging, And The Normativity Of European Whiteness. By: Elisa Joy WhiteKathryn PillayKaren Farquharson Philomena Essed (Synopsis)

This international edited collection examines how racism trajectories and manifestations in different locations relate and influence each other.

The book unmasks and foregrounds the ways in which notions of European Whiteness have found form in a variety of global contexts that continue to sustain racism as an operational norm resulting in exclusion, violence, human rights violations, isolation and limited full citizenship for individuals who are not racialised as White.

The chapters in this book specifically implicate European Whiteness – whether attempting to reflect, negate, or obtain it – in social structures that facilitate and normalise racism. The authors interrogate the dehumanisation of Blackness, arguing that dehumanisation enables the continuation of racism in White dominated societies. As such, the book explores instances of dehumanisation across different contexts, highlighting that although the forms may be locally specific, the outcomes are continually negative for those racialised as Black.

The volume is refreshingly extensive in its analyses of racism beyond Europe and the United States, including contributions from Africa, South America and Australia, and illuminates previously unexplored manifestations of racism across the globe.

Copyright: 2019, Book Details, Book Quality: Publisher Quality, ISBN-13: 9783319789903. Publisher: Springer International Publishing. Date of Addition: 08/22/18, Copyrighted By: Springer. Adult content: No, Language: English. Categories: Nonfiction, Religion and Spirituality, Social Studies, Sociology. Submitted By: Bookshare Staff. Usage Restrictions: This is a copyrighted book: https://www.bookshare.org/browse/book/2169613

Read more about the synopsis by: Elisa Joy WhiteKathryn PillayKaren Farquharson Philomena Essed. 

Jaar 2017


Philomena Essed schudde Nederland in de jaren tachtig op, met haar boek Alledaags Racisme. 21 december 2017 Julian Schaap, Cultuursocioloog, Bekijk alle Faces of Science……………………………………..

PhilomenaJME Essed2017dec 1

Philomena Essed schudde Nederland in de jaren tachtig op met haar boek Alledaags Racisme. Veel mensen vonden racisme iets van het verleden. Haar onderzoek is door de recent opgelaaide discussie over racisme in Nederland actueler dan ooit.

In oktober 2013 bezocht ik samen met een collega een conferentie in het koude Turku, Finland. De conferentie had als thema ‘whiteness’ – ofwel ‘witheid’ – waarmee het de bedoeling was om internationale onderzoekers die zich bezig hielden met witte/blanke etno-raciale groepen, samen te brengen voor een driedaagse gedachte-uitwisseling. Als kersverse promovendus (ik was een maand eerder begonnen en zou mijn masterthesis gaan presenteren) was dat best spannend, zeker omdat een aantal Grote Namen aanwezig was op de conferentie. Eén van die grote namen was Philomena Essed, wiens boek Understanding Everyday Racism (uit 1991) ik het jaar daarvoor had ontdekt en erg van onder de indruk was. Lees verder in: https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/philomena-essed/


Universiteit van Amsterdam

In 2017 boek presentatie Witte onschuld (mei 2016 presentatie in Tropenmuseum), in de UvA door Gloria Wekker. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Anja Meulenbelt.

De voorzitter deze avond was Nancy Jouwe: Panel deelname van Prof. Dr Philomena JM Essed en Anousha Nzume: Voordracht Martijn den Ouden: Toespraak redacteur AUP Ebisse Rouw: Muziek met zang Denise Jannah, Lady of jazz en gitarist Mark Westfa.


Mijn Drijfveren zijn niet persoonlijk 

Door: Caroline van Keeken – 21:32, 4 december 2017

Philomena JME Essed Interview Trouw1

Philomena JME Essed CBS Kopenhagen1

Philomena Essed (61) is kalm. Sereen haast. Ze spreekt bedachtzaam, duidelijk articulerend, glimlacht erbij. Af en toe verontschuldigt ze zich voor een anglicisme, sorry, gaat vanzelf. In 2005 zegde ze haar baan op aan de Universiteit van Amsterdam, om als hoogleraar Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de slag te gaan in Californië, waar ze nu met haar man woont. Aan Antioch University richten de professoren en studenten zich vooral op maatschappelijke kwesties. “Deze universiteit stáát ergens voor. Ze waren een van de eerste die hun deuren openden voor iedereen, ongeacht ras. En ze spraken zich toen al duidelijk uit tegen het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen. Ik bedoel, niets ten nadele van de Universiteit van Amsterdam, maar waar staat die nou voor?”

Esseds onderzoeksgebied: sociale ongelijkheid. Specifieker: racisme. Over dit onderwerp publiceerde Essed talloze artikelen, en schreef ze zes boeken. Dus toen de Nieuwe Kerk in Amsterdam haar vroeg een van de gezichten te zijn voor de tentoonstelling ‘We have a dream. Gandhi, King, Mandela’, over de levens en de nalatenschap van de drie wereldverbeteraars, zei ze meteen ja: Lees verder: https://www.trouw.nl/samenleving/philomena-essed-mijn-drijfveren-zijn-niet-persoonlijk-~a7a02ddc/


Philomena JME Essed Black archives3Philomena JME Essed Black archives1

Onlangs werd een nieuwe versie van het baanbrekende boek van Philomena Essed ‘Alledaags Racisme’ gepubliceerd. Op 18 februari 2018 organiseren wij een lezing en discussie met dr. Essed over de nieuwe publicatie

“Voor Alledaags racisme sprak Philomena Essed aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw met een twintigtal Surinaamse en Afro-Amerikaanse vrouwen over situaties op het werk, bij het zoeken naar woonruimte, tijdens het contact met buren of collega’s, bij het winkelen, in de bus of in de tram. Als een van de eerste onderzoeksters probeerde zij een beeld te krijgen van de vooroordelen en het racisme dat deze vrouwen ondervonden in hun alledaagse omgang met witte Nederlanders.

Het boek levert een schat aan materiaal dat inzicht biedt in wat Philomena Essed alledaags racisme noemt. Een diffuus geheel van steeds terugkerende patronen van discriminatie en voor­oordeel. Deze patronen zijn nog steeds aanwezig waardoor het boek dat in 1984 voor het eerst nog niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Aan deze nieuwe editie voegde Philomena Essed een nieuw hoofdstuk toe over het zogenaamde ‘entitlement racism’, het racisme dat wordt gerechtvaardigd met een beroep op de vrijheid van meningsuiting.” http://www.theblackarchives.nl/lezing-philomena-essed.html?lang=nl

Philomena JME Essed Black archives2


Philomena JM Essed NMP2018b


Video UvA

Listen: Webcolleges UvA, Mediasite

Philomena JM Essed, Universiteit van Amsterdam. Van Links naar Rechts: Anousha Nzume, Prof. dr Gloria Wekker (emeritus), Prof. dr Philomena JM Essed en panel leader Nancy Jouwe.

Philomena JM Essed, Universiteit van Amsterdam. Van Links naar Rechts: Anousha Nzume, Prof. dr Gloria Wekker (emeritus), Prof. dr Philomena JM Essed en panel leader Nancy Jouwe.

PhilomenaEssed UVA Panel BIJ1 SylvanaSimons!

Volg artikel: http://www.bij1.org/news/algemeen/een-avond-over-witte-onschuld-en-bondgenootschap-17297

PhilomenaEssed UVA Panel BIJ1 SylvanaSimons3


Algemeen

Philomena JM Essed:

 1. https://de.wikipedia.org/wiki/Philomena_Essed
 2. https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/entity/112877605

FotoCrightsPhilomenaJMEssed1984 and Organisation.

PhilomenaJMEssed20170922In1984c

 1. Stichting Praemium Erasmianum: http://www.erasmusprijs.org/
 2. Good Reads: https://www.goodreads.com/author/show/197705.Philomena_Essed

Amsterdam 2017 nov

Black Achievement Month 2017

Hoogleraar Philomena Essed, promoveerde cum laude tot doctor in de sociale wetenschappen in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. Essed is vooral bekend geworden door haar boek Allledaags Racisme dat niets aan actualiteit heeft ingeboet. PhilomenaJMEssed2017BlackAchievementAward2 Essed is hoogleraar in Critical Race, Gender en Leadership studies aan de Antioch University in Amerika en geaffilieerd onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Naast haar academische carrière heeft zij deelgenomen aan advies- en selectie-commissies en het Nederlandse College van de Rechten van de Mens: https://www.antioch.edu/gslc/

PhilomenaJMEssed2017BlackAchievementAward1

In de Stadsschouwburg Amsterdam vindt op zondag 1 oktober ‘Black Renaissance’ plaats – dé officiële opening van de tweede editie van de Black Achievement Month – met een spectaculair avondvullend programma.

Er zijn muzikale optredens van onder andere de innemende Nederlandse zangeres en rapper Pink Oculus – die jazzy en soulful hiphop maakt – en operazanger Anthony Heidweiller. De ‘dramatische’ bariton brengt op deze avond maar liefst twee nummers ten gehore, waaronder het stuk ‘Make them hear you’. Hij wordt begeleid door pianist Roderigo Robles de Medina.

Echoes through Time is gemaakt voor het programma New Moves waarin dansers van Het Nationale Ballet zelf een choreografie maken. “In Echoes through Time hanteert Van Hoeve, danser bij Het Nationale Ballet sinds 2012, een heel ander dansvocabulaire. De taal is ruw en ‘street wise’ en het werk wordt dynamisch uitgevoerd door Daniel Robert Silva.” (Seeing dance, Maggie Foyer, 26 juni 2017)

​Op 2 november 2013 rond middernacht vond de wereldpremière plaats van Embers, een speciaal ter gelegenheid van de Museumnacht gecreëerd duet van Ernst Meisner, choreograaf en artistiek coördinator van de Junior Company van Het Nationale Ballet, op de gelijknamige muziek van Max Richter. ‘Embers’ zijn stenen (sintels) die rood gaan gloeien als ze verwarmd worden. Nancy Burer en Nathan Brhane zijn sinds 2013 verbonden aan Het Nationale Ballet.

​Theater- en dansgezelschap Untold presenteert in het kader van het thema van de Black Achievement Month Black Renaissance een speciaal aangepast stuk uit zijn nieuwste voorstelling ‘Konfo’, waarbij spirituele transformaties vanuit de Afrikaanse identiteit centraal staan. De voorstelling ‘Obia’ van Untold zaaide de afgelopen 3 jaar alleen maar lof en stond in uitverkochte zalen in heel Nederland en Suriname. Met Konfo laat Untold zien dat het ook abstracte kunstvormen succesvol combineert met traditionele Afrikaanse dans- en muziekstijlen.

BlackAchievemaentMonth20171109NinSee2

​Theatermakers Dorothy Blokland en Yahmani Blackman zoeken tenslotte de grens van absurditeit op in hun spoken word act. Ze gaan het hebben over ‘haar’. Gevlochten, gevreesd, gestyled, geperst, gestraight, ongetemd, ongeremd, onderdrukt, bevrijd, gekamd, gewassen, gelocked, getwist, ongedwongen, ongevreesd jezelf zijn….

Na afloop van het programma is er gelegenheid om te dansen in de Koninklijke Foyer onder begeleiding van Harto’s Band & Friends tot 22.30 uur. Andrew Makkinga is de host van de avond en hij wordt bijgestaan door co-host Eliyha Altena: https://www.blackachievementmonth.nl/opening-black-achievement-month


Amsterdam 2016 juni 16

Philomena JM Essed, met een lezing op uitnodiging van de UvA, NUC, Diversiteitscie en anderen, in het Maagdenhuis, Amsterdam.

Philomena JM Essed, Het Maagdenhuis, Amsterdam. DataMapCrightsPhilomenaJMEssed by

Philomena JM Essed in Het Maagdenhuis Amsterdam. Foto by HellenJGill2016.

Philomena JM Essed, Het Maagdenhuis, Amsterdam. DataMapCrightsPhilomenaJMEssed by

Philomena JM Essed in het Maagdenhuis Amsterdam. Foto by HellenJGill2016.


Utrecht 2016 juni 15

GloriaWekker20160615UU DataMapCrightsPhilomenaJMEssed by HellenJGill

GloriaWekker20160615UU DataMapCrightsPhilomenaJMEssed by HellenJGill

GloriaWekker20160615 Afscheidsrede en Symposium Universiteit van Utrecht. Van links naar rechts Nancy Jouwe MA, Prof. Dr Halleh Ghorashi Hal, Prof. Dr Gloria Wekker, Prof. Dr Philomena JM Essed. DataMapCrightsPhilomenaJMEssed by HellenJGill

GloriaWekker20160615 Afscheidsrede en Symposium Universiteit van Utrecht. Van links naar rechts Nancy Jouwe MA, Prof. Dr Halleh Ghorashi (VU Amsterdam), Prof. Dr Gloria Wekker, Prof. Dr Philomena JM Essed (Antioch Callifornia). DataMapCrightsPhilomenaJMEssed by HellenJGill


Eredoctoraat (video) 2015 okt 17

For succes, wisdom and excelent leadership

Philomena M Essed20151017. Foto: Antioch University2015

Philomena M Essed20151017. Foto: Antioch University2015

Een plechtige promotieceremonie, waarbij onder muzikale begeleiding van een bijzonder ensemble, Zijne Majesteit de Koning van Zweden, Ministers, Rector, Hooggeleerden, Geleerden opkwamen.

En toen het moment van ontvangst / acceptatie Philomena M. Essed from the Netherlands (Suriname). Een Lauwerkrans, insigne (goudenring) en diploma Philosofie doctoratus honoris causa. Info at Umeå Zweden: https://vimeo.com/umu  or start directly at 00h:45m:00s-00h:54m:40s, to see: https://vimeo.com/143710773


Amsterdam 2016-04-22

NUC, Vereniging Ons Suriname.


Philomena JM Essed CBS Copenhagen1

Entitlement Racism

A Public lecture with Professor Philomena Essed & Professor Martin Parker. The CBS PP Platform’s cluster on Diversity and Differences has made it possible to have public lecture with Professor Philomena Essed followed by a reflective discussion of Professor Essed’s research which will be lead by Professor Parker.

Copenhagen: Jaar, 19 april, 2016 – 14:30 to 16:00 
Currently, racism is a widely discussed topic, which is why the CBS Public-Private Platform and our cluster on Diversity and Differences are very happy to host a public lecture with Professor Philomena Essed: https://www.cbs.dk/pressen/arrangementer/entitlement-racism-a-public-lecture-with-professor-philomena-essed-professor-martin-parker


Berlijn 2015-11-12 tot 14

POST-MIGRANT SOCIETY?! 
Controversies on Racism, Minorities and Pluralization. International Conference (in German and English with simultaneous translation)

The second day 

Friday, 13 November 2015: Panels 
09.30 am Registration, 10.00 am Welcoming speech Dr. Yasemin Shooman, Head of Academy Programs, Jewish Museum Berlin 
10.10 am Panel 1 “Post-Migrant Society – Potentials and pitfalls of a concept” 
12.15 pm Lunch break 
13.30 pm Panel 2 “Recent debates on racism in international comparison” 
Inputs: “In Denial: Key Elements of Dutch Racism” 
Prof. Dr. Philomena Essed, Antioch University, USA. 
“Europe’s Racial Amnesia or: Is the Post- in Postmigrant the Post- in Postracial?” Prof. Dr. Fatima El-Tayeb, University of California, San Diego 
Discussant: Prof. Dr. Vassilis Tsianos, University of Applied Sciences Kiel 
Moderation: Dr. Birgit zur Nieden, Humboldt-Universität zu Berlin. 
15.30 pm Coffee break 
Het programma van 12 tot en met 14 november kunt u onderstaand volgen: Lees verder: http://www.jmberlin.de/main/EN/02-Events/Events_2015/2015_11_12_postmigrant.php 
Het volledig programma in PDF PhilomenaMEssed20151112-14BerlinJMB_Programm_Postmigrantische-Gesellschaft_END

De video uitzending: http://www.contentflow.org/jmberlin


Keynote Speaker 2015-11-05

Universiteit Leiden 

Philomena M Essed 2015-11-05 Universiteit Leiden. Everyday racism and cultural cloning.

Philomena M Essed 2015-11-05 Universiteit Leiden. Everyday racism and cultural cloning. Crights2015UniversityLeiden.

Philomena M Essed: Foto HellenJGill2015

Philomena M Essed: Foto HellenJGill2015

Vice-rector Simone Buitendijk introduceert het begrip ‘implicit bias’ en daagt het publiek uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Vervolgens zal Philomena Essed, hoogleraar Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Amerikaanse Antioch University, een lezing verzorgen over het proces van ‘cultureel klonen’ en de reproductie van ongelijkheid in het hoger onderwijs. Welke rol speelt implicit bias daarbij? Zijn er voorbeelden van de manieren waarop we de organisatiecultuur diepgaand kunnen verbeteren? Philomena Essed verwierf internationaal grote bekendheid met de door haar ontwikkelde concepten “alledaags racisme” en “gendered racism.” Onlangs redigeerde ze, samen met de Diversity Officer van de Universiteit Leiden, Isabel Hoving, een boek over de verschijningsvormen van racisme in Nederland. Symposium: http://www.leidenuniv.nl/agenda/item/diversiteitssymposium

Program: http://media.leidenuniv.nl/legacy/23102015-concept-programma-diversiteitssymposium.pdf

NUC: http://nucnet.nl/workshop-nuc-en-keynote-prof-dr-philomena-essed-op-symposium-universiteit-van-leiden

Video (Interview) Leiden University 

Philomena M Essed 2015-11-05 Universiteit Leiden. Everyday racism and cultural cloning.

Philomena M Essed 2015-11-05 Universiteit Leiden. Everyday racism and cultural cloning. Crights2015UniversiteitLeiden.

Everyday racism and cultural cloning. “Everyday racism is the integration of racism in routine practices of everyday life. As a form of exclusion and oppression it works through and in relation to gender, class, sexual orientation, and other domination systems.” Key values, profiles, skills, bring the best of your self, etc.) With examples of how it works at Antioch University, USA. See and listen to the interview: http://www.magazine-on-the-spot.nl/diversityday/philomena-essed.html

Philomena M Essed 2015-11-05 Universiteit Leiden. Everyday racism and cultural cloning.

Philomena M Essed 2015-11-05 Universiteit Leiden. Everyday racism and cultural cloning. Crights2015UniversityLeiden.


Eredoctoraat Philomena M Essed

Koninklijk bezoek op het jaarlijkse Festival
op 15-17 oktober 2015.
[2015-10-13] Umeå Universiteit bestaat 50 jaar. 
Philomena M Essed: Foto HellenJGill2014

PhilomenaEssed. Foto: HellenJGill2014

Op vrijdag een symposium, voordracht, waaronder Emmanuelle Charpentier.
Op zaterdag een gevarieerd programma.
Met als hoogtepunten bijzondere ceremonie rond de 8 eredoctoraten, 17 professoren, 16 winnaars en 2 kampioenen. 
 
Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Carl XVI Gustaf van Zweden was aanwezig tijdens de ceremonie.

Kunglig glans under Årshögtiden

den 15–17 oktober 
[2015-10-13] Umeå universitets 50-årsfirande fortsätter med Årshögtiden den 15–17 oktober. På fredag hålls ett jubileumssymposium med bland andra Emmanuelle Charpentier, och på lördag bjuds på ett brett populärvetenskapligt program. En av högtidens höjdpunkter är lördagens ceremoni, då 8 hedersdoktorer, 17 professorer, 16 pristagare och 2 medaljörer uppmärksammas. H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar under ceremonin. Umea University: http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning//kunglig-glans-under-arshogtiden-brden-1517-oktober.cid257448 en zie info bij Bondru FM Omroep: https://www.facebook.com/stbondrufm  en Ida Does: https://www.facebook.com/ida.does

Artikel uit: Waterkantnet

Zaterdag 2015-10-17 Zweden Umea oktober. Eredoctoraat voor Professor Dr. Philomena Essed. 17 oktober 2015 | 4 reacties | Nieuws uit Nederland | Onderwijs | Uitgelicht | 4

Professor Dr. Philomena Essed ontvangt vandaag (17 oktober 2015) een Eredoctoraat aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Umeå Universiteit in Zweden waarmee zij sinds 2007 samenwerkt. Vanaf 2013 was Philomena Essed ook Visiting Professor van de Faculteit van Educatie van de Umeå Universiteit, waarbij zij zich vanuit een genderperspectief de verdere ontwikkeling van educatieve onderzoek en onderwijs ondersteunde: http://www.waterkant.net/suriname/2015/10/17/eredoctoraat-voor-professor-dr-philomena-essed/ 


Umeå University

15-17 oktober 2015

Professor Philomena Essed was born in 1955 in the Netherlands where she built the foundation of her academic work and where her inspiring commitment to critical, women’s studies about identity, race, ethnicity and gender came to light. Ever since the start of the 21st century, Philomena Essed has lived and work in the United States and the Netherlands. Since 2005 she holds a professorship in Critical Race, Gender and Leadership Studies at the Antioch University in the United States.

Philomena M Essed20151017. Foto: Antioch University2015

Philomena M Essed20151017. Foto: Antioch University2015

Setting out from ordinary women’s everyday experiences, she has studied and made visible the processes that create racism and discrimination at present. Essed has contributed with the notions of “everyday racism” and “gendered racism” and her research is deeply characterised by a life-long commitment to social justice.

Her research can be described as border-crossing as she, both theoretically and empirically as well as methodologically and geographically, has covered a wide area, not least in work about social justice, critical race theory, women’s theory and postcolonial studies. In the most recent years, Philomena Essed has focused her research interest on the notion of “dignity”, which she uses to explore the possibility of, by acknowledging other people’s dignity, better counteract racism, sexism and xenophobia.

In addition to her academic work, the career of Philomena Essed is marked by a vivid engagement policy and justice oriented actions of national and international governmental and non-governmental organisations on issues of ethnic and gender equality. She works as an adviser for the Netherlands Institute for Human Rights, the EU and the UN, where she has become the expert on race, gender and racism in Europe.

Philomena M Essed. Foto: Ida Does2015.

Philomena M Essed. Foto: Ida Does2015.

Philomena Essed has collaborated with Umeå University since 2007. As of 2013, she is a Visiting Professor at the Department of Education where she has focused on supporting the further development of educational research and education with gender in focus. Essed was also a keynote speaker at the g14, the National Gender Research Conference organised in Umeå in November 2014 in collaboration between the Umeå Centre for Gender Studies (UCGS), the Swedish Secretariat for Gender Research, Umeå municipality and the Court Administrative Board of Västerbotten.

Foto: Portrait photo of Philomena Essed for download 

Lees verder: http://www.umu.se/sok/english/news-and-press-releases/newsdetail/honorary-doctors-at-the-faculty-of-social-sciences.cid253330


Amsterdam 2015-04-23

PatriciaKaersenhout2015 Rebelse Trots.

PatriciaKaersenhout2015 Rebelse Trots.

PatriciaKaersenhout2015 Rebelse Trots.

PatriciaKaersenhout2015 Rebelse Trots.

PatriciaKaersenhout2015 Rebelse Trots. Foto: byHJGcamera2015.

PatriciaKaersenhout2015 Rebelse Trots. Foto: byHJGcamera2015.

PatriciaKaersenhout2015 Rebelse Trots. Foto: by HellenJGill2015.

PatriciaKaersenhout2015 Rebelse Trots. Foto: by HellenJGill2015.


Amsterdam 2015-03-06 

In het Maagdenhuis zat Philomena Essed (2015-03-06), in een panel over Race and Racism aan de universiteit van Amsterdam. Het superdiverse studentenplatform van de UvA.

Philomena M Essed 20150307 in het Maagdenhuis. Foto is van de Organisatie

Philomena M Essed 20150307 in het Maagdenhuis. Foto is van de Organisatie

Verbinding, Diversiteit, Netwerk, Een thuis voor alle studenten.

Amsterdam United is een nieuw coachprogramma genaamd Academic Diversity Lab gestart.

Hiervoor zijn wij op zoek naar mentees. Als mentee krijg je een coach aangewezen die jou in een groepje met andere eerste- en tweedejaars studenten van de UvA zal begeleiden. De coach is een oudejaarsstudent die je ondersteuning kan bieden bij je studie, bijvoorbeeld met het trainen van academische vaardigheden zoals schrijven en presenteren.

Daarnaast beland je in een netwerk bestaande uit studenten en andere geïnteresseerden die affiniteit hebben met diversiteit in de breedste zin van het woord. Zo organiseert Amsterdam United debatten, lezingen en filmavonden.

Heb je behoefte aan wat academische ondersteuning? Wil je tegelijkertijd je netwerk opbouwen? En je ook bezig houden met diversiteit? Geef je dan nu op als mentee! Zie Facebook: https://www.facebook.com/AmsUnt en Website: www.amsterdamunited.org Foto van Amsterdam United (Crights on Facebook)


Amsterdam 2015-03-05

FEESTELIJKE PRESENTATIE VAN HET F-BOEK

Feminisme leeft. In de media, op universiteiten, op de werkvloer: feminisme is terug in het maatschappelijk debat. Op donderdag 5 maart lanceert Atria Het F-boek: feminisme van nu in woord en beeld. Het boek is samengesteld onder redactie van initiatiefnemers Anja Meulenbelt en Renée Römkens.

Omslag Het F-boek

Het F-boek.

De feestelijke lancering van Het F-boek vindt plaats in de week van Internationale Vrouwendag en staat in het teken van feminisme van nu. Met muziek, debat, een hapje en een drankje. De host van hetprogramma is Naeeda Aurangzeb (presentatrice) met een dubbel interview met Renée Römkens (wetenschapper en directeur Atria) en Anja Meulenbelt (schrijfster) en een speech van Philomena Essed (hoogleraar Critical race, gender and leadership studies). En natuurlijk zal er het speciale moment zijn van de overhandiging van het eerste exemplaar van Het F-boek.AgnesJongerius (voormaligvoorzitterFNV enlidEuropees Parlement)zalhetboekuitreikenaandeoudsteéndejongste auteur vanhetboek:Hedyd’Ancona (voormalig MinistervanWelzijn,VolksgezondheidenCultuur) enLaurenSmits (antropoloogenoprichterDoetank PEER).Aanmelden: U kunt zich alleen aanmelden. Aanmeldingsformulier

Tijd en locatie: 5 maart, van 16.30 – 19.00 uur. Tolhuistuin, IJpromenade 2, Amsterdam, RoutebeschrijvingHet F-boek: Het F-boek is een uitgave van Atria in samenwerking met uitgeverij Unieboek | Het Spectrum. Tijdens de boekpresentatie is Het F-boek te koop bij de boekenstand van boekhandel Xantippe Unlimited. Prijs: € 19,99. ISBN: 978 90 00 34502 1: U kunt Het F-boek per heden ook online bestellen via de (plaatselijke) boekwinkel.Meer informatie: Voor het actuele programma en andere informatie over de presentatie: Neem contact op met Noortje Willems, via: pr@atria.nlPhilomena M Essed, 2015-03-08, Keynote speaker, lancering F-boek.


Amsterdam 2015-03-04

Bijlmerparkttheater. Wie is er bang voor het F-woord? Feminisme en de antiracisme strijd. Een intergenerationeel gesprek.

Philomena M Essed, 2015-03-04panel: Wie is er Bang voor het F-woord? Amsterdam.

Philomena M Essed, 2015-03-04panel: Wie is er Bang voor het F-woord? Amsterdam.

Op 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag, dus tijd voor een goed gesprek. In een speciale talkshow in het kader van Internationale Vrouwendag gaan drie generaties feministen met elkaar en met het publiek in gesprek. Centraal staat de vraag welke inzichten het feminisme de antiracisme beweging in Nederland kan bieden.

Gloria Wekker, Philomena Essed, Hodan Warsame, Ramona Sno en Nancy Jouwe, drie generaties feministen, gaan met elkaar en met het publiek hierover in gesprek.

Waarom dit onderwerp? De tijd is er rijp voor. Sinds ongeveer een jaar is het r-woord terug in het publieke domein in Nederland. We hebben het weer over racisme. Sterker nog, er lijkt nu eindelijk erkend te worden dat racisme bestaat. Dit inzicht loopt bijna synchroon met de uitgave van Dutch Racism, een publicatie die uitlegt hoe typische Nederlandse vormen van racisme werken. Wat leert Dutch Racism ons?

Philomena M Essed en Gloria Wekker. Foto: HellenJGill2015.

Philomena M Essed en Gloria Wekker. Foto: HellenJGill2015.

De wortels van het Nederlands racisme liggen in haar verleden. Er is een link met het Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme. Wat valt daarover te zeggen? Inmiddels kunnen we spreken van een tweede golf in de antiracisme beweging, een bloeiende, actieve, kolkende beweging van met name jonge zwarte en gekleurde vrouwen en mannen, die zichtbaar is en divers. Ze counteren niet alleen, ze willen ook de agenda bepalen. Waar staat die tweede generatie voor? Er worden successen geboekt, die zijn belangrijk. Maar er zijn ook zorgen, waarover? En hoe zag de eerste golf er uit? Vragen waarop we een antwoord proberen te vinden in de talkshow.

Meer over de deelnemers

Gloria Wekker en Philomena Essed zijn beide veteranen die als activisten, beleidsmakers en intellectuelen vanaf de jaren 70/80 tot nu actief zijn op het gebied van racisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking, zoals homofobie.

De jonge activisten Hodan Warsame (Redmond Radio) en Ramona Sno (van blogsite dis/content) zijn bezig met een serie artikelen waarin ze een aantal problemen aankaarten binnen de antiracisme beweging.

Nancy Jouwe, die samen met Gloria Wekker en Maayke Botman een boek samenstelde over de Zwarte Migranten en Vluchtelingen (ZMV) vrouwenbeweging in Nederland, is de host vanavond.

Organisatie: Bijlmer Parktheater, Krater Art & Community en Kosmopolis Utrecht: http://bijlmerparktheater.nl/wie-er-bang-voor-het-f-woord-04-march-2015


Dutch racism 2014

Philomena Essed

By Philomena Essed & Isabel Hoving  ANTIOCH Phd learning. Philomena Essed holds a PhD from the University of Amsterdam (1990) and an Honorary Doctorate from the University of Pretoria (2011): Antioch: www.phd.antioch.edu At Antioch: https://www.youtube.com/watch?v=JCrEEKsXd6c

Philomena Essed CrightsPE

Dr. Essed is professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies for Antioch University’s PhD in Leadership and Change program and is an affiliated researcher for Utrecht University’s Graduate Gender program: antioch.edu/phd/learning-community/ The 15th meeting of the Platform for Postcolonial Readings is dedicated to the new book Dutch Racism (Rodopi 2014), a timely intervention in a very polarised and often simplifying debate, edited by Philomena Essed (Professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies, Antioch University) and Isabel Hoving (associate professor Film and Literary Studies and Diversity Officer, Leiden University)

Book: Dutch Racism: ISBN 978-90-420-3758-8: www.rodopi.nl/ +27

Philomena Essed

Philomena Essed en Isabelle Hoving2014, Dutch Racism.

Nederlands racisme: ‘dat is er niet’

Artikel 27-02-2014. boeddhistischdagblad.nl/ “Jongeren discrimineren sneller” caribischnetwerk.ntr.nl/ Reportage MP3 Sam Jones: Dutch Racism NIOD: Dutch racism: www.niod.nl  For more news, please click on the POSTS

Nieuws 
Zie evenzo onze nieuwsbrief voor meer artikelen: http://hellenjgill.wordpress.com


Zuid Africa 2014-07-11 / 06-29

“Dutch Racism” by Philomena Essed, with a response from Gina Dent Zuid Africa: Wednesday 2014-07-09 (JWTC), Johannesburg. Workshop in Theory and Criticism. BOOK LAUNCH at the Book Lounge (corner Roeland and Buitenkant Street, Cape Town). You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=w1hUKf2dq9A Gepubliceerd op 19 dec. 2014 The Johannesburg Workshop in Theory and Criticism (under the umbrella of WISER) and the Seminar in Experimental Critical Theory (UCHRI) joined forces to organize a two-week Workshop on Archives of the Non-Racial which took place in South Africa from June 29 to July 11, 2014.


Zweden 2014-08-07

GENUSVETENSKAPLIGA institutionen. PHILOMENA ESSED föreläser i Lund. EFTER VÄLKOMSTORD av antologins redaktör Kerstin Sandell, betonade Dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten Ann-Katrin Bäcklund i sitt öppningsanförande vikten av arbetet med frågor kring jämställdhet och mångfald i akademin. Därefter tog en keynote av Philomena Essed vid, professor i kritiska ras-, genus-, och ledarskapsstudier vid Antioch university, USA: http://www.genus.lu.se/article/professor-philomena-essed-forelaser-i-lund


Amsterdam 2014-12-20

Apply for Powered by Diversity conference 2014 saturday 20th December New Urban Collective will organize the conference ‘Powered by Diversity’, the culmination of NUC Unchained activities (which were?) ………………………………………………………………………………..etc… Renowned scholar and member of the Dutch Institute of Human Rights Philomena Essed will be the keynote speaker at the symposium. She has co-edited the book Dutch Racism and has developed several trainings on how to deal with race, gender and culture in a constructive way. You will be able to work on practical solutions, action plans and recommendations in during the working sessions on:……………………………………..etc………..Read more at Philomena Essed20141220 NUC You can also go to the website of NUC: http://nucnet.nl/powered-diversity-conference-keynote-dr-philomena-essed


New England 2014-10-25

Information Session | Antioch University’s PhD in Leadership Join us Antioch University New England at 40 Avon St. in Keene on Saturday, 2014 october 25, to explore the program and meet members of our learning community! PhD in Leadership and Change | Antioch University. PhD in Leadership and Change Foundation Program Healthcare Concentration Applicant Resources Student Experience Learn More Contact Us The PhD in Leadership and Change is dedicated to the study and practice of leading that wins victories for humanity, large and small. ……………………………………..…….Read more at the web: http://www.antiochne.edu/


Vijf eeuwen migratie

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/tags/essed,-philomena


Archive by HellenJGill: https://gillhellenjeanette.wordpress.com/ 

Advertentie

3 Reacties op “Essed, Philomena

 1. Pingback: Meulenbelt, Anja | My Inspirators·

 2. Pingback: Meulenbelt, Anja 2015 | My Inspirators·

 3. Pingback: Essed, Philomena 2015 | My Inspirators·

Reacties zijn gesloten.