With, Julian S

Julian S With, psycholoog, criticus, polemist, schaker en docent argumentatieleer & logica: http://www.julianwith.com

Is geboren op 16 oktober 1954 in het district Suriname en opgegroeid in het dorp Ganzee dat nu onder water is ten gevolge van de bouw van de stuwdam te Afobakka. Na de lagere school op Brownsweg te hebben doorlopen, vertrok hij in 1967 naar Paramaribo om daar de Muloschool (A.R. Leeuwinschool) te volgen. In 1971 haalde hij zijn mulodiploma. Daarna bezocht hij het A.P.I. (Algemeen Pedagogisch Instituut). Na zijn onderwijzersakte in 1974 te hebben behaald, besloot hij een jaar les te geven op de basisschool van Zanderij. In augustus 1975 vertrok hij naar Nederland, aanvankelijk met de bedoeling om hier Spaans aan de universiteit te gaan studeren, maar omdat hij geen Latijn heeft gehad op de middelbare school, werd hij niet toegelaten. Zijn tweede keuze was psychologie, maar om aan die studie te mogen beginnen, moest hij zijn hoofdakte hebben gehaald. Dus moest er nog een jaar Pedagogische Academie Jan van Nassau in Utrecht eraan worden geplakt en in 1976 begon hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht met de studie psychologie. In 1982 studeerde hij af bij de vakgroepen Sociale Psychologie en Persoonlijkheidsleer.
Na een aantal jaren als freelance-onderzoeker te hebben gewerkt, richtte hij in 1986 de SMAU (Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht) op die als doel had de culturele integratie van de zwarte bevolking in Nederland te bevorderen. Vanaf 1987 tot 2003 heeft hij het MEP-festival (Multi Etnisch Podium) georganiseerd, een internationale culturele manifestatie waarop dichters/schrijvers, zang- en dansgroepen uit diverse landen (Suriname, de Nederlandse Antillen, Trinidad, Barbados, VS, Engeland, Nigeria, Zuid-Afrika, Ghana en Madagascar) werden uitgenodigd om hier voor een cultureel divers publiek op te treden.

  1. Facebook: https://nl-nl.facebook.com/jwith
  2. Bondru FM Omroep: http://hellengillandfriends.me/2015/06/28/julian-s-with/
  3. Julian S With: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=with001
  4. Archief DBNL: http://www.bntl.nl/bntl/?wicket:interface=:3:::: 
Julian S With

Julian S With

Bibliografie

Publicaties

2014 Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest € 24,50

2011 Het komt nooit meer goed (maatschappijkritiek) € 17,50 (uitverkocht)

2005
Waarom wij het niet redden (maatschappijkritiek) € 17,50

1986    Zwart racisme bestaat niet (maatschappijkritiek) 15 euro (uitverkocht)
1984    Nabijheid verkleint de afstand niet (poëzie) (uitverkocht)
1982    Rassenvoorkeur bij partnerkeuze (wetenschappelijk) 12 ,50 euro (uitverkocht)
1981    De weerzinwekkende worsteling (poëzie) (uitverkocht)
1980    De wereld op zijn kop (poëzie) 5 euro
1978    Land van harmonieuze contrasten? (roman)  7,50 euro
1977    De onvermijdelijke splijting (poëzie)
1975    Bevrijd mijn volk (poëzie) uitverkocht
1974    Ja, ik ben een Marron (roman) uitverkocht

Voor het bestellen van een van bovengenoemde publicaties kunt u het bedrag overmaken op mijn rekeningnummer mijn rekeningnummer NL41 RABO 0394367464. Als u uw naam en adres erbij vermeldt, stuur ik u, zodra uw betaling binnen is, een exemplaar toe van de titel die u besteld heeft.

Onvoltooid Verleden Tijd

(OVT) 2014-07-13, 10.07 uur , Radio 1 publieke omroep: ‘Een leven lang dwars’. Een serie over revolutionairen, reactionairen en rebellen van de twintigste eeuw. Paul Robeson tegen de rassenhaters. Hij zette zijn diepe basstem in voor het gevecht voor gelijke rechten. Zanger, acteur, intellectueel, communist en burgerrechten-activist Paul Robeson. Hij was de beloofde ‘leider van het zwarte volk’, had in een adem genoemd kunnen worden met Malcolm X en Martin Luther King, maar werd uiteindelijk verguisd vanwege zijn onvoorwaardelijke steun aan Stalin. Met publicist Julian With, Amerikanist Eduard van der Bilt en huishistoricus Wim Berkelaar.

Paul LeRoy Bustill Robeson (Princeton (New Jersey), 9 april 1898 – Philadelphia (Pennsylvania), 23 januari 1976) was een zwarte Amerikaanse acteur, atleet, zanger, schrijver en politiek activist: Radio 1 publieke omroep.

“Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest”

Jaar 2016

Geachte bezoek(st)er,

Van harte welkom op mijn website.
Als u een exemplaar van mijn boek ‘Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest’
wenst aan te schaffen, dan kunt u  €24,50 (inclusief portokosten) overmaken
naar mijn rekeningnummer NL41 RABO 0394367464.

Graag wijs ik u erop dat u uw naam en adres erbij moet vermelden.
Een dag na de bijschrijving wordt een exemplaar van het boek aan u opgestuurd.
U doet mij een groot plezier anderen in uw omgeving ook op deze publicatie te attenderen.
Uw commentaar op dit boek verneem ik graag op mijn e-mailadres: julianw@xs4all.nl

Julian S. With

Jaar 2014

Dinsdag 13 mei 2014, naar aanleiding van zijn boek ‘Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest’ een lezing aan de Anton de Kom Universiteit over de functie van kritiek in de wetenschap en hoe wetenschappelijke kennis een bijdrage kan leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de media, politiek en de gemeenschap. Dat wetenschappelijke kennis ook heilzaam is bij het bestrijden van discriminatie zal ook over het voetlicht gebracht worden: http://adekus.uvs.edu/

Julian With

Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest.

Advertenties

Een Reactie op “With, Julian S

  1. Pingback: Team week 1 | Bondru FM Omroep·

Reacties zijn gesloten.