Urk, Marije van

Marije van Urk

Ex-Professional Congress Organizor, -Penningmeester en -Activiteiten organisator. 

Actief Netwerk Defensie van de PvdA, LKG Vereniging Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden 1940-1945. Programmamaker Bondru FM Omroep, Adviseur Netwerk Hellen Gill and Friends, Sociaal Maatschappelijk actief.

Mijn rug en ik

Zo gingen de jaren voorbij met ontspannen, oefenen, voor de kinderen zorgen en proberen beter werk te krijgen, tot ik hoorde dat de Vrije Universiteit een eigen congresbureau wilde oprichten. 2019 – Hadden we het maar niet gedaan ==>


Foto’s Marije van Urk

Marije van Urk2018webEnyunsu3
HellenJGill20140425KonOnderscheidingMarijeVnUrk
HellenJGill20140425KonOnderscheidingMarijeVnUrk
HellenJGill20150225MarijeVnUrkHerdFebrStaking (2)2a

Geboren in Den Helder als Mary van Urk, voornaam later veranderd in Marije. Verreweg de jongste, vooral gesteld op 18 jaar oudere broer.

Was 3 jaar oud toen de oorlog begon – bombardementen, evacuatie, vluchtelingenkind (!) Was 5 jaar toen haar  broer werd gearresteerd wegens stencilen Vrij Nederland.

Oorlog bleef invloed houden, vooral omdat haar broer blind terugkwam uit Duitse gevangenschap. Misschien daardoor, maar ook omdat zij zelfstandig wilde zijn (toen slecht mogelijk voor meisjes) ging zij met 18 jaar bij de Marine. Marije van Urk  getrouwd, 3 kinderen, gescheiden en gewerkt in toerisme, Stedelijk museum en de laatste 17 jaar tot vervroegd pensioen bij Vrije Universiteit als P.C.O.

Zij heeft altijd goed contact met haar broer gehad, die bestuurslid was van LKG (Vereniging Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden).

Zij ging vaak mee naar vergaderingen als geleide omdat hij blind was.
Nadat hij in 1992 was overleden, deed zij meer hand en spandiensten voor LKG en uiteindelijk eerst hoofdredacteur Koerierster, later ook secretaris.

Toen zij hoofdredacteur Koerierster was, had zij zich vaak geërgerd aan de weinige aandacht voor de rol van Suriname en de Antillen in WO2.
Zij maakte via Hellen Jeanette Gill kennis met Jules Rijssen en bood hem een podium aan in de Koerierster. Hij heeft interessante artikelen gepubliceerd in het maandblad.

Nu is de vereniging alles aan het afbouwen omdat er geen echte verzetsmensen meer bijkomen. Het archief gaat naar het NIOD, maar zij blijft de aandacht vestigen op het feit dat er wél veel aandacht wordt gegeven aan toenmalig Nederlands Indië, maar niet aan Suriname en Antillen.
Een interview met Marije van Urk bij Bondru FM Omroep op donderdag 07 mei 2015. Volg Marije Uvn in de Podcast: https://soundcloud.com/hellengillandfriends/sets/marije-van-urk-podcast

Lees verder over Marije van Urk op onze andere website
“Heden-Verleden”: https://helnagi.wordpress.com/ of volg via
Netwerk Hellen Gill and Friends: http://symporgnederlandblog.wordpress.com/

LKG Archief

ARCHIEF MATERIAAL:
Vereniging Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden 1940-1945.
Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden; Landelijke Contactgroep van de Verzetsgepensioneerden en Nagelaten Betrekkingen 1940-1945. Naamsafkorting LKG; L.K.G. Oprichtingsdatum, 9 oktober 1965. Archief van de Vereniging Landelijke Kontaktgroep
Verzetsgepensioneerden 1940-1945. Beginjaar 1966, Eindjaar 1995. Vindplaats: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), Amsterdam: www.niod.nl Toegang, Inventaris, Toegang gedigitaliseerd.
Kenmerk toegang, 816 – Archief van de Vereniging Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945.
De inventaris is in 2006 vervaardigd door R. de Vos en bevat zowel een historische als een archivistische inleiding. Omvang, 2,5 meter. Aantal inventarisnummers. 122. Archiefordening, Chronologisch. Thematisch *Voorts heeft Marije van Urk samen met HellenJGill LKG magazine gearchiveerd. Zij hebben ook een video samengesteld (vanaf de oprichting tot 2015) en is in het archief (NIOD en org. 1940-1945)

Toelichting: De originele indeling van het archief is gehandhaafd. De rubrieken zijn thematisch onderverdeeld en daarbinnen chronologisch geordend. Informatiedrager: papier.
Openbaarheid: volledige openbaarheid, beperkte openbaarheid.
Toelichting: Stukken betreffende comités, pensioenwetgeving en ledenadministratie zijn grotendeels beperkt openbaar. Alle overige stukken zijn volledig openbaar.

Verloren geraakt: Niet bekend. Selectie en vernietiging Tijdens de bewerking van het archief zijn de dubbelen vernietigd. Analytische beschrijving van het archief:
Het archief bestaat uit bestuursstukken, correspondentie, financiële stukken, notulen, kranten knipsels, en de ledenadministratie.

Archiefstukken van organisatie/persoon in andere archieven.
Het archief van W.C.H. Habets bevat stukken over diens positie met betrekking tot LKG: http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Landelijke_Kontaktgroep_Verzetsgepensioneerden

HellenJGill20150225MarijeVnUrkHerdFebrStaking (2)2a

Amsterdam 2015-02-25

Woensdag waren Marije van Urk en Hellen J Gill, aanwezig bij de herdenking van de februari staking. “De Dokwerker” monument ter nagedachtenis aan de februari staking op het Jonas Daniel Meijerplein. Nabij de Portugese Synagoge. De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht en directe omgeving. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa: http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

Marije van Urk

Penningmeester en activiteitenorganisator. Hoewel ik al veel langer PvdA stemde, werd ik pas lid uit boosheid omdat het tweede kabinet-Den Uyl niet doorging. Ik woonde toen in de afdeling “Bos-en-Lommer”, waar men kennelijk nogal gebrek aan kader had, want na de eerste keer dat ik een vergadering bezocht en meteen mijn mond opendeed, werd ik al gebeld met de vraag of ik in het bestuur wilde. Als alleenstaande, voltijds werkende moeder zag ik dat echter niet zitten, maar toch werd ik op een gegeven moment wel Gewestelijk Afgevaardigde.
…..
Mijn belangstelling ging echter vooral uit naar de Buitenlandpolitiek en daarbij vooral – het was midden in de koude oorlog – naar de Oost-West politiek. Dat had vooral te maken met oorspronkelijke studie Slavische taal- en letterkunde en op een gegeven moment ben ik dan ook actief lid geworden van de Werkgroep Buitenland. Omdat mijn beroep destijds “Professional Congress Organizer” was (ik ben nu gepensioneerd), ging ik me bemoeien met het organiseren van symposia e.d. en toen penningmeester Iman Heystek wilde stoppen is mij gevraagd deze functie van hem over te nemen.


SymPOrgNL20161020DebatOBA AmsterdamCrightsHellenJGill
SymPOrgNL20161020DebatOBA AmsterdamCrightsHellenJGill

Coach en Algemeen adviseur, St. Symposium Organisatie Nederland.
Technical adress: https://hellenjgillproductions.wordpress.com/category/urk-marije-van

 1. Professional Congress Organizer, Koninklijke Marine, Secretaris; LKG (1965 opgericht), en Publicist De Koerierster (overige uitgaven).
 2. Kascommissie St. Bondru FM, Bestuurslid St. Symposium Organisatie Nederland en Business-coach Hellen Gill and Friends. Voorts Tolk en Vertaalster: St. SympOrg Ned, St Bondru FM, St Caribbean Arts EU.
 3. Marije van Urk en Hellen J. Gill zijn voorts collegae PvdA, Diverse Werkgroepen, Community, en overige Netwerken, waaronder Netwerk Defensie.
 4. Marije Van Urk on Facebook: https://www.facebook.com/mvanurk1
 5. 04 mei 2014: Doden Herdenking, Nieuwe Kerk en op de DAM, Amsterdam. Marije van Urk, namens de Landelijke Kontakt Groep Verzetsgepensioneerden 1940-1945 (LKG).
 6. COGIS, conferentie: Eén Wereld oorlog II: www.cogis.nl
 7. “De koerierster” (LKG) eindredacteur Marije van Urk:
  www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/LKGV
 8. Koninklijke onderscheiding, vrijdag 25 april 2014.
  Marije van Urk, Thea Doelwijt, Dino Burnet, Paul Haenen, Mw Helouise Holband, overigen: https://www.flickr.com/photos/hellenjgill/sets/

In 1998, heeft Hellen J. Gill Marije van Urk ontmoet, tijdens een vergadering van de Werkgroep PvdA Buitenland N-H. Project manager/ organizer MarijeUvn, is de persoonlijke adviseur van HellenJeanetteGill betreft projects organizing en ook kwam HellenJGill door haar in de Werkgroep Buitenland en – Werkgroep Defensie. “Als MarijeUvn een lay back houding aanname, wist ik dat dat die politicus niet echt overtuigde en zo kon ik door Marije van Urk en in Suriname mijn Oma Loepi Adams en Politicus Franklin M Pinas, meer zicht krijgen op hoe politiek werkt.

HellenJGill20120915SteveBiervlietSympOrg15sept
Marije van Urk: Studio Bondru FM Omroep.
Marije van Urk: Studio Bondru FM Omroep.
Marije van Urk: Studio Bondru FM Omroep.