Urk, Marije van

Bij Bondru FM Omroep in de studio.

Marije van Urk: Studio Bondru FM Omroep.

Marije van Urk: Studio Bondru FM Omroep.

Marije van Urk: Studio Bondru FM Omroep.

Marije van Urk: Studio Bondru FM Omroep.

LKG 

Vereniging Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden 1940-1945

Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden; Landelijke Contactgroep van de Verzetsgepensioneerden en Nagelaten Betrekkingen 1940-1945. Naamsafkorting LKG; L.K.G. Oprichtingsdatum, 9 oktober 1965

Archief van de Vereniging Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945.
Beginjaar 1966, Eindjaar 1995

Vindplaats:
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), Amsterdam 2015-02-25

Marije van Urk, aanwezig bij de herdenking van de februaristaking.
“De Dokwerker” monument ter nagedachtenis aan de februaristaking op het Jonas Daniel Meijerplein. Nabij de Portugese Synagoge.

De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht en directe omgeving. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa.

HellenJGill20150225MarijeVnUrkHerdFebrStaking (2)2c

HellenJGill20150225MarijeVnUrkHerdFebrStaking (2)2b

HellenJGill20150225MarijeVnUrkHerdFebrStaking (2)2a

Marije van Urk

Penningmeester en activiteitenorganisator.

Hoewel ik al veel langer PvdA stemde, werd ik pas lid uit boosheid omdat het tweede kabinet-Den Uyl niet doorging. Ik woonde toen in de afdeling “Bos-en-Lommer”, waar men kennelijk nogal gebrek aan kader had, want na de eerste keer dat ik een vergadering bezocht en meteen mijn mond opendeed, werd ik al gebeld met de vraag of ik in het bestuur wilde. Als alleenstaande, voltijds werkende moeder zag ik dat echter niet zitten, maar toch werd ik op een gegeven moment wel Gewestelijk Afgevaardigde.

Mijn belangstelling ging echter vooral uit naar de Buitenlandpolitiek en daarbij vooral – het was midden in de koude oorlog – naar de Oost-West politiek. Dat had vooral te maken met oorspronkelijke studie Slavische taal- en letterkunde en op een gegeven moment ben ik dan ook actief lid geworden van de Werkgroep Buitenland.

Lees meer over Marije in Verleden en Heden: https://helnagi.wordpress.com

HellenJGill20140425 Koninklijke Onderscheiding Marije van Urk.

20140425 Koninklijke Onderscheiding Marije van Urk.

Ondernemers

Nicolette E Besemer, Marije van Urk, Hellen Jeanette Gill.

HellenJGill20140425 Koninklijke Onderscheiding Marije van Urk.

HellenJGill20140425 Koninklijke Onderscheiding Marije van Urk.

Advertenties