Bakboord, Carla

Sociale wetenschappen. In het jaar 2013 onderscheiden in Suriname
(Ridder in de ere orde van de Palm). Carla Bakboord is breed actief.

Stichting Women’s Rights Centre (WRC)

is op 27 januari 1997 in Paramaribo, Suriname opgericht door de activisten Carla Bakboord, Betty Cederboom, Nadia Raveles, en Karin Refos. Bij de eeuwwisseling onderging de organisatie een aantal wijzigingen en vanaf 2000 bestond het bestuur uit Carla Bakboord (voorzitter), Henna Guicherit en Mariska Muskiet. Mariska is ons helaas in 2011 komen te ontvallen. Haar passie voor het bepleiten van mensen – en vrouwenrechten blijft voortleven en dragen wij over aan de leden die toetreden tot ons WRC netwerk. ……
WRC is actief op het gebied van training, onderzoek, advies en ondersteuning. Heeft een erkende positieve track record vanwege verdiensten gericht op interventie huiselijk geweld, de beleving van vrouwen en mensenrechten, gendergelijkheid en seksualiteit.
Naast onze maandelijkse rubriek Genderoptiek, die in april 2004 in dagblad De Ware Tijd werd gelanceerd, maken wij nu ook gebruik van het wereldwijde web om gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid te bevorderen, vrouwenrechten te bepleiten en alle vormen van geweld tegen vrouwen en kwetsbare groepen uit te bannen.
Voor het bouwen van deze website hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de Schrijversvakschool Paramaribo.
Paramaribo, 27 januari 2018
Stichting Women’s Rights Centre (WRC): https://wrcsuriname.org/

Carla Bakboord en Asha Mungra hebben de Golden Gavel Award (hamer) ontvangen.

Carla Bakboord en Asha Mungra hebben de Golden Gavel Award (hamer) ontvangen van Stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen. Deze award is voor de tweede keer uitgereikt. Centraal staat dat de vrouwen die in aanmerking komen voor deze onderscheiding inhoud hebben gegeven aan het thema van: “Inspirerend, Baanbrekend, Vooruitziend!” http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/51509

IWGDS. De panelleden waren onder andere de voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen en huisarts Asha Mungra, de voorzitter van Women’s Right Centre Suriname, vertegenwoordiger van IWGDS Carla Bakboord en docenten verbonden aan de universiteit. Judith Brielle van de UNFPA vertelt dat de bedoeling van deze discussie is geweest ook de jongeren te betrekken in het terugdringen van huiselijk geweld. Voorheen zijn andere groepen, zoals de politie, magistratuur en artsen betrokken bij de activiteiten rond huiselijk geweld. ”Wij hebben deze keer gefocust op rechten en medische studenten, zodat ze straks als jonge professionals ook op de werkvloer een bijdrage kunnen leveren in het terugdringen van huiselijk geweld”, zegt Brielle: www.facebook.com/carlabakboord

Voor meer informatie, zie nieuwsbrief: http://hellenjgill.wordpress.com

HellenJGill20160316CarlaBakboordOndernemerDocent (13)
Carla Bakboord: Foto HellenJGill
CarlaBakboordHellenJGill20160814Sloterdijkermeer bestaat 80 jaar met dank aan Corry ne Bo (16)
CarlaBakboordHellenJGill20160814Sloterdijkermeer bestaat 80 jaar met dank aan Corry en Bo
CarlaBakboordHellenJGill20160814Sloterdijkermeer bestaat 80 jaar met dank aan Corry ne Bo (24)
CarlaBakboordHellenJGill20160814Sloterdijkermeer bestaat 80 jaar met dank aan Corry en Bo
Carla Bakboord, Aruba-Nederlandse Antillen Henna Guicherit Nadia Raveles, lezing Karin Refos.
Carla Bakboord, Aruba-Nederlandse Antillen Henna Guicherit Nadia Raveles, lezing Karin Refos.