Dew Baboeram (Sandew Hira)

IISR: International Institute for Scientific Research

Het IISR is een instituut voor wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve visies op het kolonialisme en postkoloniale samenlevingen en diaspora gemeenschappen in de wereld. Het instituut richt zich op de relatie tussen etniciteit, sociale klasse en natievorming met specifieke aandacht voor historische vraagstukken in gekoloniseerde gemeenschappen: www.iisr.nl

AMRIT

Amrit Consultancy is in 1996 begonnen als een bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en projectmanagement. We zijn ons gaan toeleggen op het ontwikkelen van concepten voor de analyse van de multiculturele samenleving en de vertaling van die concepten in projecten en multimediale producten.
De projecten voeren we uit met een breed netwerk van deskundigen.
We ontwikkelen concepten voor projecten. Met de relevante deskundigen maken we een vertaling naar wetenschappelijk onderzoek, uitvoerbare projecten en multimedialevertalingen (televisie, boeken).
Wil u een kennismakingsgesprek neem dan contact met ons op. www.amcon.nl

Voor meer informatie, zie nieuwsbrief archief: http://hellenjgill.wordpress.com